Ontstaan van de Levensboom

Christelijke Gemeente de Levensboom is in oktober 1996 ontstaan uit een Bijbelstudie groep die is opgericht in 1993 door Daryl en Charyl deVries. Een aantal christenen in de omgeving van Deurne zochten naar opbouw van hun geloof. Zij kwamen in de eerste tijd wekelijks bijeen voor een Bijbelstudie in het Gerardushuis aan de Milhezerweg te Deurne.

Daryl en Charyl deVries

Groei

Na een aantal jaren is deze groep verder gegaan met Bijbelstudies te houden in een huiskamer van een van de deelnemers.
Hier ontstond het idee dat het belangrijk was om eventueel een kerk te beginnen. Doordat we nog een ‘kleine’ groep waren durfden we het niet zo goed aan om meteen in Deurne te beginnen. In Venray startte een nieuwe gemeente (kerk) die steun kreeg uit de Venlo Bijbel Gemeente. Het leek ons als bijbelstudiegroep goed om mee te werken aan de opbouw van deze gemeente.
Na een jaar van samenwerking in Venray kwam er een nieuwe voorganger. Deze voorganger stimuleerde ons om ‘gewoon’ te beginnen in Deurne. Toen is vrij snel de stap genomen om wekelijks met een dienst in Deurne te beginnen. De gedachte om een evangelische gemeente te beginnen kreeg steeds meer gestalte.
En vanaf oktober 1996 was er iedere zondag een eredienst in de aula van de Basisschool de Brigantijn, Deurne.

Vanaf juli 2000 konden we door verbouwing in de Brigantijn niet langer gebruik maken van de aula. Dit heeft ons genoodzaakt om uit te wijken naar een andere ruimte om samen te komen. Deze ruimte hebben gevonden in de Bassisschool de Bron, Deurne.

In 2007 ontdekten we dat de Heilige Geest kerk leeg stond en nog geen definitieve herbestemming had. Dit deed ons in 2008 besluiten om de stap te wagen naar voormalige Heilige Geest kerk 6 te Deurne. Hiermee kunnen we gebruik maken van een grote kerk zaal en verschillende ruimtes voor de tieners en kinderen. We hebben hier verschillende grotere projecten gedaan voor de buurt, Deurne en omgeving.

Vanaf 1 juli 2012 hebben we onze intrek genomen in de Basisschool de Heiakker ivm. de sluiting van de voormalige Heilige Geest kerk door de Gemeente Deurne. In de school is ruimte voor onze diensten in de aula en voor de kinderen en tieners is er een aparte ruimte voorhanden. Na enige weken konden we al zeggen dat we ons thuis voelden in de nieuwe ruimte. Al missen we de voordelen van een ‘eigen’ gebouw met de mogelijkheden zoals de voormalige Heilige Geest kerk.

Vanaf 25 juli 2021 komen we samen in het Hofke van Marijke, Rembrandt van Rijnstraat 5 te Deurne, waar we onze nieuwe plek hebben gevonden. De vorige plaats van samenkomst moest verbouwen, waardoor er geen aula en ruimte meer voor ons was. Deze nieuwe plaats van samenkomst is gelegen midden in de wijk Sint Josef Parochie waar we meteen met meer mensen contact maken. Het multifunctionele gebouw nodig uit om betrokken te zijn bij de wijk en haar behoeftes. Zo starten we vanaf mei 2023 een gezamenlijke maaltijd op de tweede woensdag van de maand, om eenzame en minderbedeelden gezelligheid en samen eten aan te bieden. De duofiets mogen we ondersteunen met vrijwillers en een bijdrage.

Oudsten, Diakenen en Bestuur

In de Gemeente zijn 2 oudsten aangesteld.

Paul Jacobs
Piet de Vocht

Een keer in de 4 jaar komen alle taken en aanstellingen vacant.

Het Bestuur

Voorzitter Paul Jacobs
Penningmeester Carola In ’t Groen
Secretaris Bart Uithol

Het is een waar woord: als iemand opziener wil worden, is dat een eerzaam streven. 2Een opziener moet onberispelijk zijn. Hij kan slechts de man van één vrouw zijn en hij moet sober, bezonnen, gematigd, gastvrij en een goede leraar zijn. 3Hij mag niet te veel drinken of driftig zijn, maar hij moet vredelievend en vriendelijk zijn, en niet geldzuchtig. 4Hij moet zijn huisgezin goed leiden en op een waardige manier gezag over zijn kinderen uitoefenen. 5Als iemand geen leiding kan geven aan zijn huisgezin, hoe zou hij dan voor de gemeente van God kunnen zorgen? 6Hij mag ook niet iemand zijn die net bekeerd is; anders raakt hij verblind en valt hij ten prooi aan de duivel. 7Verder moet hij buiten de gemeente een goede reputatie hebben, zodat hij niet in opspraak komt en door de duivel wordt gestrikt.

8Ook een diaken moet zich waardig gedragen. Hij moet oprecht zijn, mag niet overmatig veel wijn drinken en niet hebzuchtig zijn; 9hij moet vasthouden aan het mysterie van het geloof, met een zuiver geweten. 10Ook hij moet eerst op zijn geschiktheid worden getoetst; pas daarna, als blijkt dat hij een onberispelijk mens is, kan hij zijn dienst verrichten. 11Dit geldt ook voor de vrouwen: ook zij moeten zich waardig gedragen, ze mogen niet kwaadspreken en moeten sober en in alles betrouwbaar zijn. 12Een diaken mag maar één vrouw hebben en moet goed leiding geven aan zijn kinderen en zijn huisgenoten. 13Degenen die hun dienst goed verrichten, verwerven aanzien en kunnen door hun geloof in Christus Jezus vrijuit spreken.

1 Timoteus 3:1-13

Opbouw

Evangelisatie

Aanbidding

Zorg

Moge God, die ons doet volharden en ons troost geeft, u de eensgezindheid geven die Christus Jezus van ons vraagt. 6 Dan zult u eendrachtig en eenstemmig lof brengen aan de God en Vader van onze Heer Jezus Christus.

Bijbel Romeinen 15:5 (NBV vertaling)

Christen zijn is meer dan alleen een onmiddellijke bekering – het is een dagelijks proces waarbij je steeds meer op Christus gaat lijken.

Billy Graham

19 De HEER – zijn troon staat vast in de hemel,
als koning heerst hij over alles.
20 Prijs de HEER, u die zijn boden bent,
sterke helden die doen wat hij zegt,
gehoorzaam aan het woord dat hij spreekt.

Bijbel Psalm 103:19 (NBV vertaling)

Duisternis kan duisternis niet verdrijven; alleen licht kan dat doen. Haat kan haat niet verdrijven; alleen liefde kan dat doen.

Martin Luther King, Jr.

God kan ons geen geluk en vrede los van zichzelf geven, omdat het er niet is. Zoiets bestaat niet.

C. S. Lewis

13 U was het die mijn nieren vormde,
die mij weefde in de buik van mijn moeder.
14 Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan,
wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt.
Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.

Bijbel Psalm 139:13 (NBV vertaling)

Heel belangrijk is dat we samen gemeente zijn. Iedereen kan daar een bijdrage in leveren.