Zondag dienst

10uur

info@levensboom.nl

We komen samen in het

‘Hofke van Marijke’.

Rembrandt van Rijnstraat 5 in Deurne

Een plaats om te groeien…om zich thuis te voelen

De Levensboom wil een thuisbasis vormen voor alle mensen die God zoeken.

Nadruk ligt op de persoonlijke relatie met God. God houdt van alle mensen en hij wil een zorgzame Vader zijn voor iedereen.

De gemeente ziet het geloof niet alleen als kennis over God, maar ook als basis voor ons leven.

De gemeente wil daarom helpen om het geloof praktisch te maken voor ons dagelijkse leven.

De persoonlijke beleving en de warmte van een echte ontmoeting met elkaar en met God staan centraal in de samenkomsten.

Er is geen strakke liturgie, de sfeer is informeel.

Heel belangrijk is dat we samen gemeente zijn. Iedereen kan daar een bijdrage in leveren. We vullen elkaar aan in wat we kunnen. Daardoor mogen we Gods aandacht en liefde voor ons aan elkaar door geven.

Elke zondag

10uur

Wie zijn we

Moge God, die ons doet volharden en ons troost geeft, u de eensgezindheid geven die Christus Jezus van ons vraagt. 6 Dan zult u eendrachtig en eenstemmig lof brengen aan de God en Vader van onze Heer Jezus Christus.

Bijbel Romeinen 15:5 (NBV vertaling)

Christen zijn is meer dan alleen een onmiddellijke bekering – het is een dagelijks proces waarbij je steeds meer op Christus gaat lijken.

Billy Graham

19 De HEER – zijn troon staat vast in de hemel,
als koning heerst hij over alles.
20 Prijs de HEER, u die zijn boden bent,
sterke helden die doen wat hij zegt,
gehoorzaam aan het woord dat hij spreekt.

Bijbel Psalm 103:19 (NBV vertaling)

Duisternis kan duisternis niet verdrijven; alleen licht kan dat doen. Haat kan haat niet verdrijven; alleen liefde kan dat doen.

Martin Luther King, Jr.

God kan ons geen geluk en vrede los van zichzelf geven, omdat het er niet is. Zoiets bestaat niet.

C. S. Lewis

13 U was het die mijn nieren vormde,
die mij weefde in de buik van mijn moeder.
14 Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan,
wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt.
Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.

Bijbel Psalm 139:13 (NBV vertaling)

Wat is er te doen?

Spreker Antonio D’ Arpino

juni 11 -10:00 - 12:00

Spreker Hans-Jürgen Reumerman

juni 11 -10:00 - 12:00

Spreker Hans Savert

juni 18 -10:00 - 12:00

Spreker Hans Versleijen

juni 25 -10:00 - 12:00

In een mooie locatie

Kerst


Lees meer

Heel belangrijk is dat we samen gemeente zijn. Iedereen kan daar een bijdrage in leveren.