Zondag dienst

10uur

info@levensboom.nl

We komen samen in het

‘Hofke van Marijke’.

Rembrandt van Rijnstraat 5 in Deurne

Alpha-Deurne

Start 17 januari 2024 met een eerste bijeenkomst voor volwassenen

Alpha Deurne zal weer een nieuwe cursus starten in september 2023, en zullen dan wekelijks op woensdagavond bij elkaar komen in het Hofke van Marijke.

We beginnen de avond om 18:00 uur met een maaltijden en praten even bij.

Rond 19uur starten we met een video die bij het onderwerp hoort. Dat duurt ruim 20 minuten. Daarna spreken we daarover met elkaar onder het genot van een kop koffie/thee.

Uiterlijk 21:30 uur is de ontmoeting afgelopen.

Alpha – Deurne

Bijeenkomst en datum

1 17-jan HvM

2 24-jan HvM

3 31-jan HvM

4 07-feb HvM

5 14-feb HvM

6 21-feb HvM

7 23-feb Alternatieve locatie

8,9 24-feb Alternatieve locatie

Rust en Iets leuks 25-feb Alternatieve locatie

10 06-mrt HvM

11 13-mrt HvM

12 20-mrt HvM

13 27-mrt HvM

Reserve 03-apr HvM

Interesse geef je op info@alpha-deurne.nl

Een plaats om te groeien…om zich thuis te voelen

De Levensboom wil een thuisbasis vormen voor alle mensen die God zoeken.

Nadruk ligt op de persoonlijke relatie met God. God houdt van alle mensen en hij wil een zorgzame Vader zijn voor iedereen.

De gemeente ziet het geloof niet alleen als kennis over God, maar ook als basis voor ons leven.

De gemeente wil daarom helpen om het geloof praktisch te maken voor ons dagelijkse leven.

De persoonlijke beleving en de warmte van een echte ontmoeting met elkaar en met God staan centraal in de samenkomsten.

Er is geen strakke liturgie, de sfeer is informeel.

Heel belangrijk is dat we samen gemeente zijn. Iedereen kan daar een bijdrage in leveren. We vullen elkaar aan in wat we kunnen. Daardoor mogen we Gods aandacht en liefde voor ons aan elkaar door geven.

Elke zondag

10uur

Wie zijn we

Moge God, die ons doet volharden en ons troost geeft, u de eensgezindheid geven die Christus Jezus van ons vraagt. 6 Dan zult u eendrachtig en eenstemmig lof brengen aan de God en Vader van onze Heer Jezus Christus.

Bijbel Romeinen 15:5 (NBV vertaling)

Christen zijn is meer dan alleen een onmiddellijke bekering – het is een dagelijks proces waarbij je steeds meer op Christus gaat lijken.

Billy Graham

19 De HEER – zijn troon staat vast in de hemel,
als koning heerst hij over alles.
20 Prijs de HEER, u die zijn boden bent,
sterke helden die doen wat hij zegt,
gehoorzaam aan het woord dat hij spreekt.

Bijbel Psalm 103:19 (NBV vertaling)

Duisternis kan duisternis niet verdrijven; alleen licht kan dat doen. Haat kan haat niet verdrijven; alleen liefde kan dat doen.

Martin Luther King, Jr.

God kan ons geen geluk en vrede los van zichzelf geven, omdat het er niet is. Zoiets bestaat niet.

C. S. Lewis

13 U was het die mijn nieren vormde,
die mij weefde in de buik van mijn moeder.
14 Ik loof u voor het ontzaglijke wonder van mijn bestaan,
wonderbaarlijk is wat u gemaakt hebt.
Ik weet het, tot in het diepst van mijn ziel.

Bijbel Psalm 139:13 (NBV vertaling)

Wat is er te doen?

Spreker Hans-Juergen Reumerman

december 3 -10:00 - 12:00

Spreker Henk Hijmissen

december 10 -10:00 - 12:00

Spreker Hans Savert

december 17 -10:00 - 12:00

Spreker Huub Bogears

december 24 -19:00 - 20:30

In Hofke van Marijke

Gezamenlijke
maaltijd


Lees meer

Elke tweede woensdag van de maand om 18uur.

meld je aan op info@levensboom.nl

Heel belangrijk is dat we samen gemeente zijn. Iedereen kan daar een bijdrage in leveren.