Wie zijn we

De Levensboom is een Christelijke Gemeente die in 1996 is gestart in Deurne. Het is een plaats waar mensen elkaar ontmoeten en vinden in hun gemeenschappelijk geloof in God en in Jezus Christus.

Iedereen is van harte welkom om te delen in dat geloof.

Uitgangspunt is de Bijbel, waarin we lezen wie God is., wat Hij voor ons gedaan heeft, wat Hij kan betekenen voor ons en wat zijn plannen en wil zijn voor ons leven.

Kenmerken

De Levensboom wil een thuisbasis vormen voor alle mensen die God zoeken.
Nadruk ligt op de persoonlijke relatie met God. God houdt van alle mensen en hij wil een zorgzame Vader zijn voor iedereen.
De gemeente ziet het geloof niet alleen als kennis over God, maar ook als basis voor ons leven.
De gemeente wil daarom helpen om het geloof praktisch te maken voor ons dagelijkse leven.
De persoonlijke beleving en de warmte van een echte ontmoeting met elkaar en met God staan centraal in de samenkomsten.
Er is geen strakke liturgie, de sfeer is informeel.
Heel belangrijk is dat we samen gemeente zijn. Iedereen kan daar een bijdrage in leveren. We vullen elkaar aan in wat we kunnen. Daardoor mogen we Gods aandacht en liefde voor ons aan elkaar door geven.

Elke zondag

10uur

Een plaats om te groeien…om zich thuis te voelen

Informatie:
Info@levensboom.nl

Wilt u meer weten over het ontstaan van de Christelijke Gemeente de Levensboom

Kijk dan op: Ontstaan

Bankgegevens: ABN-AMRO bankrekening NL04ABNA0536149267

ANBI instelling

Giften betaald aan Chr. Gem de Levensboom zijn fiscaal aftrekbaar.
RSIN nummer: 851163257
voor opgave inkomsten belasting periodieke giften
Onze gemeente heeft een ANBI erkenning.
Kamer van Koophandel
nummer: 54103258

Verantwoording

Elk jaar wordt de begroting in algemene vergadering aan de gemeente voorgelegd ter goedkeuring, de boekhouding van het jaar daarvoor wordt dan besproken en afgesloten. Deze afsluiting van de boekhouding is dan al gecontroleerd door een van de gemeenteleden.