Informatie:
Info@levensboom.nl

Wilt u meer weten over het ontstaan van de Christelijke Gemeente de Levensboom

Kijk dan op: Ontstaan

Bankgegevens: ABN-AMRO bankrekening NL04ABNA0536149267

ANBI instelling

Giften betaald aan Chr. Gem de Levensboom zijn fiscaal aftrekbaar.
RSIN nummer: 851163257
voor opgave inkomsten belasting periodieke giften
Onze gemeente heeft een ANBI erkenning.
Kamer van Koophandel
nummer: 54103258

Verantwoording

Elk jaar wordt de begroting in algemene vergadering aan de gemeente voorgelegd ter goedkeuring, de boekhouding van het jaar daarvoor wordt dan besproken en afgesloten. Deze afsluiting van de boekhouding is dan al gecontroleerd door een van de gemeenteleden.