Week van gebed voor eenheid 2022: licht dat schijnt in het duister

Op 23 januari 2022 zal er een gezamenlijke dienst zijn om de Week van het Gebed te vieren. Deze dienst zal plaatsvinden in ..... nog nader te bepalen.