Laden Evenementen

Bijbelstudie Hoofstuk 11

Tegen de stroom in

Tien bijbelstudies over de momenten waarop Samuël van God tegen de stroom in moest handelen. Onderdeel van de Kringserie

Samuël was toegewijd aan de God van Israël en op verschillende momenten in zijn leven moest hij dwars ‘tegen de stroom in’. Deze daden leidden uiteindelijk tot eenheid onder de stammen, tot de Davidische dynastie die lange tijd heeft geregeerd, tot eenheid in de godsdienst en toewijding aan de God van Israël.

De bijbelstudies vormen een aanmoediging om toegewijd aan God te leven.

Dit bijbelstudieboek maakt deel uit van de Kringserie, een serie van bijbelstudieboekjes die uitgegeven worden in samenwerking met IZB.

Eveline van Staalduine-Sulman is universitair hoofddocent Oude Testament, faculteit Godgeleerdheid aan de VU Amsterdam. Ze heeft wetenschappelijke publicaties over Samuël op naar naam staan.

Share This Post, Choose Your Platform!