Esther 

Vertelvoorstelling 

door Pauline Seebregts 

woensdag 18 maart 20.00, Het Zonnelied, Kiosk 6, Venray 

‘Esther’ is het enige bijbelboek waarin de naam van God niet voorkomt. Als God in dit verhaal aan het werk is dan is het in verborgene. En dat is precies wat de naam Esther betekent: ‘Ik ben verborgen’. Wie was ze als ze verborgen bleef? En wie zou ze zijn als ze tevoorschijn kwam? Verhalenvertelster Pauline See-bregts vraagt zich af: raken deze vragen niet ook aan de wereld van vandaag? Wie zijn wij als we ons durven bekennen op het scherpst van de snede? Mis-schien vraagt deze turbulente tijd juist om mensen die bereid en in staat zijn om hun hart te openen en hun licht durven tonen. Ook als er iets van afhangt.