God only knows 

Film 

zondag 1 maart 

20.00-21.30, Parochiecentrum, Visser 2, Deurne 

Nadat de depressieve Thomas (57) op Witte Donderdag in een vlaag van wanhoop in een gracht is gesprongen, schiet zijn grote zus Doris onmiddellijk te hulp om de crisissituatie te verlichten. Als zij even niet bezig is met het organiseren van hulp aan vluch-telingen, staat zij permanent klaar voor haar broer. Maar hun jongere zus Hannah, die goed aan de weg timmert als fotograaf, denkt dat het voor iedereen beter zou zijn als Thomas professio-nele hulp zou accepteren. De interactie tussen Doris, Thomas en Hannah is venijnig en hartverwarmend, pijnlijk en grap-pig tegelijk. Onder dit alles slui-mert hun christelijke opvoeding, met waarden als opoffering, naastenliefde, lijden en schuld, die in de passietijd onvermijdelijk de kop opsteken.